de / en / es / fr / in / it / pl / pt / sk / sw / tr / uk

Cryptext

Çevrimiçi olarak şifreli mesajlar göndermenin
basit, hızlı ve güvenli bir yolu

Şifrele Şifreyi çöz

Cryptext - Mesajı çevrimiçi olarak şifreleyin veya şifresini çözün

Cryptext, metin mesajlarını şifreleyip şifresini çözerek güvenli bir şekilde iletişim kurmanıza olanak tanıyan bir web uygulamasıdır. Özel yazışmalarınızı korumak, gizli bilgileri paylaşmak veya gizli bağlantılar göndermek için Cryptext'i kullanabilirsiniz.

Cryptext metin uygulaması şifre/anahtar bazlı kriptografi kullanarak çalışır. Anahtar, mesajı şifrelemek için kullanılır ve mesajı göndermek istediğiniz herkesle paylaşılabilir. Anahtar aynı zamanda mesajın şifresini çözmek için de tasarlanmıştır ve yalnızca siz ve mesajın alıcısı için gizli tutulmalıdır.

Şifreli Metin kullanmak istiyorsanız öncelikle bir şifre/anahtar (kelime, cümle veya herhangi bir karakter dizisi) seçmelisiniz. Daha sonra şifrelemek istediğiniz metni yazabilir veya kopyalayabilirsiniz. Şifreli metin size e-posta, sosyal medya veya başka bir kanal aracılığıyla alıcıya gönderebileceğiniz şifreli bir mesaj döndürür. Alıcı daha sonra bir şifre/anahtar girerek mesajın şifresini çözmek için Şifreli Metni kullanabilir. Şifre/anahtarla birlikte şifreli bir mesajın tek mesajda gönderilmesini önermiyorum.

Şimdi deneyin ve gizliliğinizi ve mahremiyetinizi ne kadar kolay koruyabileceğinizi görün.

Deneyin

Mesajı şifreleyin

Öncelikle mesajınızı kodlayacağınız şifreyi/anahtarı seçin, daha sonra mesajı çözebileceksiniz.

Bir şifre ve mesaj oluşturun

Şifrelenmiş mesajınız

Mesajın şifresini çözün

Önce mesajın şifresini çözmek için şifreyi girin

Şifreyi ve mesajı girin

Şifresi çözülmüş mesaj

Şifreleme ve Şifre Çözme:
Geçmiş, Bugün ve Gelecek

Şifreleme, bilgiyi okunamaz bir forma dönüştürme işlemidir; şifre çözme ise orijinal bilgiyi şifrelenmiş formdan geri yükleme işlemidir. Şifreleme ve şifre çözme, özellikle iletişim, veri depolama ve siber güvenlik bağlamında bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve orijinalliğini korumak için kullanılır.

Şifreleme ve Şifre Çözme Tarihi

Şifreleme ve şifre çözmenin tarihi, insanların mesajlarını yetkisiz okuyuculardan gizlemek için çeşitli yöntemler kullandığı eski zamanlara kadar uzanır. Bilinen en eski şifreleme örneklerinden bazıları şunlardır:

 • MÖ 1900 civarında Mısırlı bir katip tarafından bir yazıtın anlamını gizlemek için standart olmayan hiyerogliflerin kullanılması.
 • İbrani bilim adamları tarafından MÖ 600-500 civarında Atbash adı verilen bir ikame şifresinin İncil'deki bazı pasajları kodlamak için kullanılması.
 • MÖ 500 civarında Sparta ordusu tarafından savaşlar sırasında gizli mesajlar göndermek için scytale adı verilen bir aktarım şifresinin kullanılması.
 • Sahadaki generalleriyle iletişim kurmak için MÖ 60 civarında Julius Caesar tarafından Sezar şifresi adı verilen bir ikame şifresinin kullanılması.

Bu yöntemler, harfleri veya simgeleri değiştirme veya yeniden düzenlemeye ilişkin basit kurallara dayanıyordu ve frekans analizi veya diğer tekniklerle kolaylıkla bozulabiliyordu. Kriptografi geliştikçe aşağıdakiler gibi daha karmaşık yöntemler geliştirildi:

 • 1553'te Giovan Battista Bellaso tarafından Vigenère şifresi adı verilen ve farklı harfleri şifrelemek için birden fazla alfabe kullanan çok alfabeli bir şifrenin kullanımı.
 • 1467'de Leon Battista Alberti tarafından şifre diski adı verilen ve kullanarak kolay şifreleme ve şifre çözme olanağı sağlayan mekanik bir cihazın kullanılması.
 • İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusu tarafından Enigma makinesi adı verilen ve mesajları karmaşık permütasyonlarla şifrelemek için rotorlar ve santraller kullanan mekanik bir cihazın kullanılması.

Bu yöntemler, şifreleme ve şifre çözme işlemlerinin güvenliğini ve karmaşıklığını artırdı, ancak aynı zamanda gerçekleştirilmeleri için daha fazla zaman ve kaynak gerektiriyordu. Ayrıca Alan Turing, Claude Shannon ve diğerleri gibi matematikçiler ve bilgisayar bilimcileri tarafından geliştirilen, kodları ve şifreleri kırma bilimi olan kriptanalizin zorluğuyla da karşı karşıya kaldılar.

Günümüzde Şifreleme ve Şifre Çözme

Günümüzde şifreleme ve şifre çözme, büyük miktarda veriyi hızlı ve verimli bir şekilde işleyebilen matematiksel algoritmalar kullanan bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. En yaygın yöntemlerden bazıları şunlardır:

  Hem şifreleme hem de şifre çözme için aynı anahtarı kullanan
 • Simetrik anahtar şifrelemesi. Simetrik anahtar algoritmalarının örnekleri AES, DES, RC4 vb.'dir.
 • Asimetrik anahtar şifrelemesi, şifreleme ve şifre çözme için farklı anahtarlar kullanır. Anahtarlardan biri herkese açıktır ve herkesle paylaşılabilir, diğer anahtar ise özeldir ve gizli tutulması gerekir. Asimetrik anahtar algoritmalarına örnek olarak RSA, ECC, ElGamal vb. gösterilebilir.
 • Herhangi bir girişi sabit uzunlukta bir çıktıya dönüştüren tek yönlü bir işlev olan
 • Karma. Karma, verilerin bütünlüğünü ve orijinalliğini doğrulamak için kullanılır, ancak verileri şifrelemek veya şifresini çözmek için kullanılmaz. Karma algoritmalarına örnek olarak SHA-1, SHA-2, SHA-3, MD5 vb. verilebilir.

Bu yöntemlerin güvenlik, hız, karmaşıklık ve uygulanabilirlik açısından farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Genellikle farklı amaçlara ve senaryolara uyacak şekilde birleştirilir veya değiştirilirler. Örneğin,

  Hem verimlilik hem de güvenlik sağlamak için hem simetrik anahtar hem de asimetrik anahtar şifrelemesini kullanan
 • Karma şifreleme.
 • Homomorfik şifreleme, şifrelenmiş veriler üzerinde, önce şifreyi çözmeden hesaplama yapılmasına olanak tanır,_decrypt_later.
 • Rastgele anahtarlar oluşturmak ve gizlice dinlenmeyi tespit etmek için kuantum mekaniğini kullanan
 • Kuantum şifreleme.

Şifreleme ve şifre çözme, aşağıdakiler gibi çeşitli alanlarda ve uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

 • E-posta, anlık mesajlaşma, sesli aramalar, görüntülü aramalar vb. iletişim.
 • Bulut hizmetleri, veritabanları, sabit sürücüler, USB sürücüler vb. gibi veri depolama.
 • Kimlik doğrulama, dijital imzalar, sertifikalar, güvenlik duvarları, VPN'ler vb. gibi siber güvenlik.
 • Şifreleme aynı zamanda dijital para birimi (ör. Bitcoin), dijital haklar yönetimi (ör. DRM), elektronik oylama (ör. e-oylama) vb. gibi diğer alanlarda da rol oynar.

Gelecekte Şifreleme ve Şifre Çözme Nasıl Görünecek

Şifreleme ve şifre çözmenin geleceği belirsizdir ve teknolojik gelişme, yasal düzenleme, sosyal talep, etik değerlendirme gibi birçok faktöre bağlıdır. Bazı olası eğilimler ve zorluklar şunlardır:

 • Kuantum hesaplama: Kuantum bilgisayarların belirli görevleri klasik bilgisayarlara göre çok daha hızlı gerçekleştirebilmesi bekleniyor. Bu, kuantum bilgisayarların kolayca çözebileceği zor matematik problemlerine dayanan mevcut bazı şifreleme algoritmaları için bir tehdit oluşturabilir. Ancak kuantum bilgisayarlar, kuantum saldırılarına karşı dayanıklı yeni şifreleme biçimlerine de olanak sağlayabilir.
 • Yapay zeka: Yapay zeka (AI), makinelerin normalde insan zekası gerektiren görevleri yerine getirme yeteneğidir. Yapay zeka, kriptografik algoritmaların oluşturulmasını, analizini ve optimizasyonunu otomatikleştirerek şifreleme ve şifre çözme yeteneklerini geliştirebilir. Ancak yapay zeka, bunları kırmayı veya atlamayı öğrenerek şifreleme ve şifre çözme işlemlerine yönelik bir tehdit de oluşturabilir.
 • Gizlilik ve güvenlik: Gizlilik ve güvenlik, şifreleme ve şifre çözmenin ana hedefleri ve faydalarıdır. Bununla birlikte, aynı zamanda kolluk kuvvetleri, ulusal güvenlik, insan hakları vb. gibi diğer değer ve çıkarlarla ilgili bazı sorunları ve çatışmaları da gündeme getiriyorlar. Özel yaşam ve güvenlik hakkı ile yasal erişim ve güvenlik ihtiyacı arasında nasıl denge kurulacağı konusunda devam eden bir tartışma var. sorumluluk.
Cryptext Hakkında

Metin mesajlarını şifreleyerek ve şifrelerini çözerek güvenli bir şekilde iletişim kurmanıza olanak tanıyan bir web uygulaması.

cryptext Cryptext

© 2006-2023 Cryptext All rights reserved