de / en / es / fr / in / it / pl / pt / sk / sw / tr / uk

Cryptext

Jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob, ako si vymieňať šifrované správy online

Zakódovať Odkódovať

Cryptext – šifrovanie alebo dešifrovanie správ online

Cryptext je webová aplikácia, ktorá ti umožňuje bezpečne komunikovať pomocou šifrovania a dešifrovania textových správ. Cryptext môžeš použiť na ochranu svojej súkromnej korešpondencie, zdieľanie dôverných informácií alebo posielanie tajných odkazov z PC, alebo z mobilu.

Cryptext funguje tak, že používa kryptografiu založenú na hesle/kľúči. Kľúč je určený na šifrovanie správy a môže byť zdieľaný s každým, komu chceš poslať správu. Kľúč je zároveň určený aj na dešifrovanie správy a musí byť uchovaný v tajnosti pre teba a príjmateľa správy.

Ak chceš použiť Cryptext, musíš si najprv zvoliť heslo / kľúč (slovo, veta, alebo akýkoľvek reťazec znakov). Potom môžeš napísať alebo skopírovať text, ktorý chceš zakryptovať. Cryptext ti vráti zakódovanú správu, ktorú môžeš poslať príjemcovi prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií alebo iného kanála. Príjemca potom môže použiť Cryptext na dešifrovanie správy zadaním hesla/kľúča. Neodporúčam ti posielať zašifrovanú správu spolu s heslom/kľúčom v jednej správe.

Vyskúšaj to teraz a uvidíte, ako ľahko môžeš chrániť svoje súkromie a dôvernosť.

Vyskúšať

Zašifrovanie správy

Najprv si zvoľ heslo/kľúč pomocou, ktorého tvoju správu zakóduješ a neskôr budeš môcť odkódovať

Vytvor heslo a správu

Tvoja šifrovaná správa

Dekódovanie správy

Najprv vlož heslo, pre dešifrovanie správy

Vlož heslo a správu

Odkódovaná správa

Šifrovanie a dešifrovanie:
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Šifrovanie je proces transformácie informácií do nečitateľnej podoby, zatiaľ čo dešifrovanie je proces obnovy pôvodných informácií zo zašifrovanej podoby. Šifrovanie a dešifrovanie sa používajú na ochranu dôvernosti, integrity a autentickosti informácií, najmä v súvislosti s komunikáciou, ukladaním údajov a kybernetickou bezpečnosťou.

História šifrovania a dešifrovania

História šifrovania a dešifrovania siaha až do staroveku, keď ľudia používali rôzne metódy na ukrytie svojich správ pred neoprávnenými čitateľmi. Niektoré z prvých známych príkladov šifrovania sú:

 • Používanie neštandardných hieroglyfov egyptským pisárom okolo roku 1900 pred Kristom na skrytie významu nápisu.
 • Použitie substitučnej šifry nazývanej hebrejskými učencami Atbash okolo roku 600 – 500 pred Kristom na zakódovanie niektorých pasáží v Biblii.
 • Používanie transpozičnej šifry nazývanej scytale spartskou armádou okolo roku 500 pred Kristom na odosielanie tajných správ počas bitiek.
 • Použitie substitučnej šifry s názvom Caesarova šifra od Júliusa Caesara okolo roku 60 pred Kristom na komunikáciu so svojimi generálmi v teréne.

Tieto metódy boli založené na jednoduchých pravidlách nahradenia alebo preusporiadania písmen alebo symbolov a dali sa ľahko prelomiť frekvenčnou analýzou alebo inými technikami. Ako sa kryptografia vyvíjala, boli vyvinuté sofistikovanejšie metódy, ako napríklad:

 • Používanie polyalfabetickej šifry nazvanej Vigenèrova šifra od Giovana Battistu Bellasa v roku 1553, ktorá používala viaceré abecedy na šifrovanie rôznych písmen.
 • Použitie mechanického zariadenia nazývaného šifrovací disk od Leona Battistu Albertiho v roku 1467, ktoré umožňovalo jednoduché šifrovanie a dešifrovanie pomocou .
 • Použitie mechanického zariadenia nazývaného stroj Enigma nemeckou armádou v druhej svetovej vojne, ktoré využívalo rotory a zásuvné dosky na šifrovanie správ so zložitými permutáciami.

Tieto metódy zvýšili bezpečnosť a zložitosť šifrovania a dešifrovania, ale vyžadovali si aj viac času a zdrojov. Čelili tiež výzve kryptoanalýzy, vedy o lámaní kódov a šifier, ktorú vyvinuli matematici a počítačoví vedci ako Alan Turing, Claude Shannon a ďalší.

Šifrovanie a dešifrovanie v súčasnosti

V súčasnosti šifrovanie a dešifrovanie vykonávajú počítače pomocou matematických algoritmov, ktoré dokážu rýchlo a efektívne spracovať veľké množstvo údajov. Niektoré z najbežnejších metód sú:

 • Šifrovanie symetrickým kľúčom, ktoré používa rovnaký kľúč na šifrovanie aj dešifrovanie. Príklady algoritmov symetrických kľúčov sú AES, DES, RC4 atď.
 • Šifrovanie asymetrickým kľúčom, ktoré používa rôzne kľúče na šifrovanie a dešifrovanie. Jeden kľúč je verejný a možno ho zdieľať s kýmkoľvek, zatiaľ čo druhý kľúč je súkromný a musí byť utajený. Príklady algoritmov s asymetrickým kľúčom sú RSA, ECC, ElGamal atď.
 • Hašovanie, čo je jednosmerná funkcia, ktorá konvertuje akýkoľvek vstup na výstup s pevnou dĺžkou. Hašovanie sa používa na overenie integrity a pravosti údajov, ale nie na ich šifrovanie alebo dešifrovanie. Príkladmi hašovacích algoritmov sú SHA-1, SHA-2, SHA-3, MD5 atď.

Tieto metódy majú rôzne silné a slabé stránky z hľadiska bezpečnosti, rýchlosti, zložitosti a použiteľnosti. Často sa kombinujú alebo upravujú tak, aby vyhovovali rôznym účelom a scenárom. Napríklad

 • Hybridné šifrovanie, ktoré využíva šifrovanie symetrickým aj asymetrickým kľúčom na dosiahnutie efektivity aj bezpečnosti.
 • Homomorfné šifrovanie, ktoré umožňuje vykonávať výpočty so zašifrovanými údajmi bez ich predchádzajúceho dešifrovania, _dešifrovať_neskôr.
 • Kvantové šifrovanie, ktoré využíva kvantovú mechaniku na generovanie náhodných kľúčov a detekciu odpočúvania.

Šifrovanie a dešifrovanie sú široko používané v rôznych doménach a aplikáciách, ako napríklad:

 • Komunikácia, ako je e-mail, okamžité správy, hlasové hovory, videohovory atď.
 • Úložisko údajov, ako sú cloudové služby, databázy, pevné disky, jednotky USB atď.
 • Kybernetická bezpečnosť, ako je autentifikácia, digitálne podpisy, certifikáty, brány firewall, siete VPN atď.
 • Kryptografia zohráva úlohu aj v iných oblastiach, ako je digitálna mena (napr. bitcoín), správa digitálnych práv (napr. DRM), elektronické hlasovanie (napr. elektronické hlasovanie) atď.

Ako bude šifrovanie a dešifrovanie vyzerať v budúcnosti

Budúcnosť šifrovania a dešifrovania je neistá a závisí od mnohých faktorov, ako je technologický rozvoj, právna regulácia, spoločenský dopyt, etické úvahy atď. Niektoré možné trendy a výzvy sú:

 • Kvantové počítače: Od kvantových počítačov sa očakáva, že dokážu vykonávať určité úlohy oveľa rýchlejšie ako klasické počítače. To by mohlo predstavovať hrozbu pre niektoré existujúce šifrovacie algoritmy, ktoré sa spoliehajú na ťažké matematické problémy, ktoré by kvantové počítače mohli ľahko vyriešiť. Kvantové počítače by však mohli umožniť aj nové formy šifrovania, ktoré sú odolné voči kvantovým útokom.
 • Umelá inteligencia: Umelá inteligencia (AI) je schopnosť strojov vykonávať úlohy, ktoré si bežne vyžadujú ľudskú inteligenciu. AI by mohla zlepšiť možnosti šifrovania a dešifrovania automatizáciou generovania, analýzy a optimalizácie kryptografických algoritmov. Umelá inteligencia však môže predstavovať hrozbu aj pre šifrovanie a dešifrovanie tým, že sa ich naučí prelomiť alebo obísť.
 • Ochrana súkromia a bezpečnosť: Súkromie a bezpečnosť sú hlavnými cieľmi a výhodami šifrovania a dešifrovania. Nastoľujú však aj niektoré problémy a konflikty s inými hodnotami a záujmami, ako je presadzovanie práva, národná bezpečnosť, ľudské práva atď. Prebieha diskusia o tom, ako vyvážiť právo na súkromie a bezpečnosť s potrebou zákonného prístupu a zodpovednosť.

Logické hry

Krížovka na dnes - online krížovky s krátkym príbehom, nápovedou a overením tajničky.

Sudoku na dnes - online sudoku s nápovedou a overením riešenia.

Osemsmerovka na dnes - online osemsmerovky s krátkym príbehom a overením tajničky.

O aplikácii

Webová aplikácia, ktorá vám umožňuje bezpečne komunikovať pomocou šifrovania a dešifrovania textových správ.

cryptext Cryptext

© 2006-2023 Cryptext All rights reserved