de / en / es / fr / in / it / pl / pt / sk / sw / tr / uk

Cryptext

Prosty, szybki i bezpieczny sposób
wysyłania zaszyfrowanych wiadomości online

Szyfruj Odszyfruj

Cryptext — szyfruj lub deszyfruj wiadomość online

Cryptext to aplikacja internetowa, która umożliwia bezpieczną komunikację poprzez szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości tekstowych. Możesz używać Cryptext do ochrony swojej prywatnej korespondencji, udostępniania poufnych informacji lub wysyłania tajnych linków.

Aplikacja Cryptext działa w oparciu o kryptografię opartą na hasłach/kluczach. Klucz służy do szyfrowania wiadomości i można go udostępnić każdemu, do kogo chcesz wysłać wiadomość. Klucz służy również do odszyfrowania wiadomości i musi być zachowany w tajemnicy tylko dla Ciebie i odbiorcy wiadomości.

Jeśli chcesz używać kryptotekstu, musisz najpierw wybrać hasło/klucz (słowo, zdanie lub dowolny ciąg znaków). Następnie możesz wpisać lub skopiować tekst, który chcesz zaszyfrować. Cryptext zwraca zakodowaną wiadomość, którą możesz wysłać do odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innego kanału. Odbiorca może następnie użyć kryptotekstu do odszyfrowania wiadomości, wprowadzając hasło/klucz. Nie polecam wysyłać zaszyfrowanej wiadomości wraz z hasłem/kluczem w jednej wiadomości.

Wypróbuj teraz i przekonaj się, jak łatwo możesz chronić swoją prywatność i poufność.

Spróbuj

Zaszyfruj wiadomość

Najpierw wybierz hasło/klucz, którym będziesz zakodować swoją wiadomość, a później będziesz mógł ją rozszyfrować

Utwórz hasło i wiadomość

Twoja zaszyfrowana wiadomość

Odszyfruj wiadomość

Najpierw wprowadź hasło, aby odszyfrować wiadomość

Wpisz hasło i wiadomość

Odszyfrowana wiadomość

Szyfrowanie i deszyfrowanie:
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Szyfrowanie to proces przekształcania informacji w nieczytelną formę, natomiast deszyfrowanie to proces przywracania oryginalnych informacji z postaci zaszyfrowanej. Szyfrowanie i deszyfrowanie służą do ochrony poufności, integralności i autentyczności informacji, szczególnie w kontekście komunikacji, przechowywania danych i cyberbezpieczeństwa.

Historia szyfrowania i deszyfrowania

Historia szyfrowania i deszyfrowania sięga czasów starożytnych, kiedy ludzie stosowali różne metody, aby ukryć swoje wiadomości przed nieupoważnionymi czytelnikami. Niektóre z najwcześniejszych znanych przykładów szyfrowania to:

 • Użycie niestandardowych hieroglifów przez egipskiego skrybę około 1900 roku p.n.e. w celu ukrycia znaczenia inskrypcji.
 • Użycie szyfru podstawieniowego zwanego Atbash przez hebrajskich uczonych około 600–500 rpne do kodowania niektórych fragmentów Biblii.
 • Użycie szyfru transpozycyjnego zwanego scytale przez wojsko spartańskie około 500 roku p.n.e. do wysyłania tajnych wiadomości podczas bitew.
 • Użycie szyfru podstawieniowego zwanego szyfrem Cezara przez Juliusza Cezara około 60 roku p.n.e. do komunikacji z jego generałami w terenie.

Metody te opierały się na prostych zasadach zastępowania lub zmiany układu liter lub symboli i można je było łatwo złamać za pomocą analizy częstotliwości lub innych technik. W miarę ewolucji kryptografii opracowano bardziej wyrafinowane metody, takie jak:

 • Użycie szyfru polialfabetycznego zwanego szyfrem Vigenère’a przez Giovana Battistę Bellaso w 1553 r., który wykorzystywał wiele alfabetów do szyfrowania różnych liter.
 • Wykorzystanie przez Leona Battistę Albertiego w 1467 roku mechanicznego urządzenia zwanego dyskiem szyfrującym, które umożliwiało łatwe szyfrowanie i deszyfrowanie za pomocą .
 • Wykorzystanie przez armię niemiecką podczas II wojny światowej urządzenia mechanicznego zwanego maszyną Enigma, które wykorzystywało rotory i wtyczki do szyfrowania wiadomości ze złożonymi permutacjami.

Te metody zwiększały bezpieczeństwo i złożoność szyfrowania i deszyfrowania, ale wymagały też więcej czasu i zasobów. Stanęli także przed wyzwaniem, jakim jest kryptoanaliza, nauka o łamaniu kodów i szyfrów, rozwinięta przez matematyków i informatyków, takich jak Alan Turing, Claude Shannon i innych.

Szyfrowanie i deszyfrowanie obecnie

Obecnie szyfrowanie i deszyfrowanie wykonują komputery korzystające z algorytmów matematycznych, które mogą szybko i wydajnie przetwarzać duże ilości danych. Do najpopularniejszych metod należą:

 • Szyfrowanie kluczem symetrycznym, które wykorzystuje ten sam klucz zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania. Przykładami algorytmów klucza symetrycznego są AES, DES, RC4 itp.
 • Szyfrowanie z kluczem asymetrycznym, które wykorzystuje różne klucze do szyfrowania i deszyfrowania. Jeden klucz jest publiczny i można go udostępnić każdemu, natomiast drugi klucz jest prywatny i należy zachować go w tajemnicy. Przykładami algorytmów z kluczem asymetrycznym są RSA, ECC, ElGamal itp.
 • Haszowanie, czyli funkcja jednokierunkowa, która konwertuje dowolne dane wejściowe na dane wyjściowe o stałej długości. Haszowanie służy do weryfikacji integralności i autentyczności danych, ale nie do ich szyfrowania lub deszyfrowania. Przykładami algorytmów mieszających są SHA-1, SHA-2, SHA-3, MD5 itp.

Metody te mają różne mocne i słabe strony pod względem bezpieczeństwa, szybkości, złożoności i możliwości zastosowania. Często są one łączone lub modyfikowane w celu dostosowania do różnych celów i scenariuszy. Na przykład

 • Szyfrowanie hybrydowe, które wykorzystuje szyfrowanie z kluczem symetrycznym i asymetrycznym, aby zapewnić zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo.
 • Szyfrowanie homomorficzne, które umożliwia wykonywanie obliczeń na zaszyfrowanych danych bez ich wcześniejszego odszyfrowania,_decrypt_later.
 • Szyfrowanie kwantowe, które wykorzystuje mechanikę kwantową do generowania losowych kluczy i wykrywania podsłuchu.

Szyfrowanie i deszyfrowanie są szeroko stosowane w różnych domenach i aplikacjach, takich jak:

 • Komunikacja, np. e-mail, komunikatory internetowe, połączenia głosowe, połączenia wideo itp.
 • Przechowywanie danych, np. usługi w chmurze, bazy danych, dyski twarde, dyski USB itp.
 • Cyberbezpieczeństwo, takie jak uwierzytelnianie, podpisy cyfrowe, certyfikaty, zapory ogniowe, sieci VPN itp.
 • Kryptografia odgrywa również rolę w innych dziedzinach, takich jak waluta cyfrowa (np. Bitcoin), zarządzanie prawami cyfrowymi (np. DRM), głosowanie elektroniczne (np. głosowanie elektroniczne) itp.

Jak będzie wyglądać szyfrowanie i deszyfrowanie w przyszłości

Przyszłość szyfrowania i deszyfrowania jest niepewna i zależy od wielu czynników, takich jak rozwój technologiczny, regulacje prawne, zapotrzebowanie społeczne, względy etyczne itp. Niektóre możliwe trendy i wyzwania to:

 • Obliczenia kwantowe: oczekuje się, że komputery kwantowe będą w stanie wykonywać określone zadania znacznie szybciej niż komputery klasyczne. Może to stanowić zagrożenie dla niektórych istniejących algorytmów szyfrowania, które opierają się na trudnych problemach matematycznych, które komputery kwantowe mogą łatwo rozwiązać. Jednak komputery kwantowe mogą również umożliwić nowe formy szyfrowania odporne na ataki kwantowe.
 • Sztuczna inteligencja: sztuczna inteligencja (AI) to zdolność maszyn do wykonywania zadań, które normalnie wymagają ludzkiej inteligencji. Sztuczna inteligencja może zwiększyć możliwości szyfrowania i deszyfrowania poprzez automatyzację generowania, analizy i optymalizacji algorytmów kryptograficznych. Jednak sztuczna inteligencja może również stanowić zagrożenie dla szyfrowania i deszyfrowania, ucząc się je łamać lub omijać.
 • Prywatność i bezpieczeństwo: Prywatność i bezpieczeństwo to główne cele i zalety szyfrowania i deszyfrowania. Jednakże rodzą one również pewne problemy i są sprzeczne z innymi wartościami i interesami, takimi jak egzekwowanie prawa, bezpieczeństwo narodowe, prawa człowieka itp. Trwa debata na temat tego, jak zrównoważyć prawo do prywatności i bezpieczeństwa z potrzebą zgodnego z prawem dostępu i odpowiedzialność.
O Cryptext

Aplikacja internetowa umożliwiająca bezpieczną komunikację poprzez szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości tekstowych.

cryptext Cryptext

© 2006-2023 Cryptext All rights reserved